##siteName##

އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ރަމަޟާން
އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ރަމަޟާންމަހު ހިނގާފައިވާ ބައެއް ކަންތައް - 1
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1234 ފަހަރު]

މީލާދީ ސަނަތުން 614 (ނަބީކަމާއިގެން ފޮނުއްވުނުތާ 5 ވަނަ އަހަރު) : ސޫރަތުއް ނަޖުމު ބާވައިލެއްވުނު. މި ސޫރަތަކީ ސަޖިދަވަޅު ވާ ސޫރަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ބާވައިލެއްވުނު ސޫރަތް. އެ ސޫރަތް ބާވައިލެއްވުމުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ސަޖިދަ ކުރެއްވި. އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި މުއުމިނުންނާއި މުޝްރިކުން ސަޖިދަ ކުރި. ޤުރައިޝުންގެ ތެރެއިން އެއްމެ މީހަކު ފިޔަވައި. އޭނާ އަތުން ބިމުން ވެލި މުށެއް ނަގައި ނިތްކުރީގައި ޖެއްސުމަށްފަހު ބުނި. އަހަރެންނަށް މި މިންވަރުން ފުދޭނެއެވެ.

Page Number :  

RADIO ATOLL (Live Stream)

 
ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޤުރުއާން ރޭޑިއޯ

islamhouse.com

 

 

 

އެންމެ މަޤްބޫލު 10 ލިޔުން