##siteName##

ރަމަޟާން ސުވާލާއި ޖަވާބު (އުޚްތުން)
ރޯދަމަހު ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު އައުމުން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1459 ފަހަރު]

ރޯދަމަހު ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު އައުމުން، ބައެއް އުޚްތުން މިމަހުގެ ފުރިހަމަ ޘަވާބާއި ދަރުމަ ނުލިބޭނެކަމަށް ޔަގީންކޮށް އެކަމާ ހިތާމަކޮށް މޮޅީގެ ސާލުލައިގެން ތިބޭތަން ފެނެއެވެ. ނަމަވެސް ދަންނަވަން އޮތީ މިދުވަސްވަރު އައީތީ ހިތާމަ ނުކުރާށެވެ. މިއީ ﷲ ތަޢާލާ އާދަމުގެފާނުގެ އަންހެންދަރީންނަށް މިންވަރު ކުރައްވާފައިވާކަމެވެ.

Page Number :  

RADIO ATOLL (Live Stream)

 
ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޤުރުއާން ރޭޑިއޯ

islamhouse.com

 

 

 

އެންމެ މަޤްބޫލު 10 ލިޔުން